Marzec 18 2019 21:09:26   
Przetłumacz stronę

Nawigacja
Panele
Artykuły Pliki
 
Transfery
Brak newsów w tej kategorii
Test polskich znaków diakrytycznych: ĄąĘ꯿ŹźĆćÓ󣳌ś
Prawo Wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Rozdział 3


CELE I ZASADY DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁA


Art. 5. 1. Nadrzędnym celem Kościoła jest głoszenie Słowa Bożego i czynienie ludzi uczniami Chrystusa (Mt 28,19-20).

2. Zgodnie ze swą doktryną Kościół działa także na rzecz ograniczenia negatywnych aspektów więzi międzyludzkich i życia społecznego, jak w szczególności: wykluczenie społeczne, ubóstwo, bezdomność, uzależnienia, demoralizacja oraz przestępczość.

Art. 6. Kościół realizuje swoje cele poprzez:

1.określanie doktryny kościelnej i zasad wiary oraz stanowienie prawa kościelnego,
2.organizowanie życia religijnego i publiczne sprawowanie kultu,
3.zarządzanie sprawami kościelnymi według własnego prawa i swobodne wykonywanie władzy duchownej,
4.organizowanie zgromadzeń religijnych oraz udzielanie posług religijnych,
5.kształcenie i powoływanie duchownych,
6.nauczanie konfesyjne religii, w tym także za pomocą prasy, książek, druków i środków multimedialnych,
7.realizowanie inwestycji sakralnych i kościelnych,
8.nabywanie, posiadanie i zbywanie majątku ruchomego i nieruchomego oraz zarządzanie nim,
9.zbieranie ofiar, składek, kwestowanie, przyjmowanie darowizn, spadków i innych świadczeń od osób fizycznych i prawnych,
10.wytwarzanie, nabywanie przedmiotów potrzebnych do kultu i praktyk religijnych oraz korzystanie z nich,
11.korzystanie ze środków masowego przekazu,
12.prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej,
13.tworzenie i prowadzenie diakonatów,
14.tworzenie organizacji na rzecz formacji religijnej, kultu publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i ich skutkom,
15.prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz charytatywnej i opiekuńczej,
16.sprawowanie posługi duszpasterskiej w więzieniach, szpitalach i wojsku,
17.prowadzenie świetlic społecznych, w tym socjo-terapeutycznych,
18.organizowanie i prowadzenie akcji sportowo-rekreacyjnych,
19.posiadanie i tworzenie gospodarstw rolnych oraz prowadzenie ich i zarządzanie nimi,
20.prowadzenie działalności gospodarczej,
21.posiadanie, zakładanie i poszerzanie cmentarzy oraz prowadzenie ich i zarządzanie nimi,
22.inicjowanie powstawania i przystępowanie do krajowych organizacji międzykościelnych,
23.uczestniczenie w międzynarodowych organizacjach wyznaniowych oraz utrzymywanie kontaktów zagranicznych w sprawach związanych z realizacją swoich zadań,
24.zakładanie i prowadzenie:
1.zborów i punktów misyjnych,
2.seminariów teologicznych, instytutów i szkół misyjnych,
3.duszpasterstw,
4.misji,
5.wydawnictw,
6.kościelnych studiów oraz stacji radiowych i telewizyjnych
7.ośrodków kościelnych.
Przejrzyj :
MusicBox3 Logowanie
 
Posłuchaj:
Play
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoLosowe fotografie

Reklama
Głos Prześladowanych Chrześcijan

Strona Oficjalna Janusza Bigdy

Strona Główna Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

Kościół Zielonoświątkowy Zbór "FILADELFIA" w Bielsku-Białej

Kościół Zielonoświątkowy w Polsce OKRĘG POŁUDNIOWY

Ewangelia.com

Radio Chrześcijanin

Miesięcznik Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

Statystyki reklamowe

free counters
© 2001 by K.Z.Police modified 10.15.2009  WebDesign by Wiesł@w Bystrzycki

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Aero7Theme modified by wieslawb1960
Wygenerowano w sekund: 0.05 10,962,419 wizyta