Marzec 18 2019 21:09:55   
Przetłumacz stronę

Nawigacja
Panele
Artykuły Pliki
 
Transfery
Brak newsów w tej kategorii
Test polskich znaków diakrytycznych: ĄąĘ꯿ŹźĆćÓ󣳌ś
Prawo Wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Rozdział 4


ORGANY PRAWNE KOŚCIOŁA


SYNOD


Art. 7. 1. Synod jest najwyższym organem prawnym Kościoła jako całości.

2. Do właściwości Synodu należy:


1.określanie doktryny kościelnej i zasad wiary oraz stanowienie prawa kościelnego,
2.sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele,
3.stanie na straży prawa i jedności Kościoła,
4.powoływanie i odwoływanie Prezbitera Naczelnego i Prezydium Naczelnej Rady Kościoła,
5.powoływanie i odwoływanie Komisji Synodalnej,
6.powoływanie i odwoływanie Kościelnej Komisji Kontrolującej,
7.powoływanie i odwoływanie Komisji Praw Kościelnych,
8.przyjmowanie sprawozdań Naczelnej Rady Kościoła,
9.przyjmowanie sprawozdań Kościelnej Komisji Kontrolującej,
10.ustalanie liczby, granic i nazw okręgów,
11.przyjmowanie kierunków działalności Kościoła,
12.uchwalanie i nowelizowanie Prawa Wewnętrznego i Pragmatyki Służbowej,
13.rozstrzyganie kluczowych spraw dotyczących życia chrześcijańskiego,
14.rozpatrywanie wniosków Komisji Synodalnej,
15.podejmowanie postanowień w innych sprawach.

3. Synod tworzą prezbiterzy, pastorzy, pełniący obowiązki pastora, pastorzy pomocniczy, delegaci zborów liczących powyżej stu członków po jednym od każdej rozpoczynającej się kolejnej setki członków zboru, kierownicy kościelnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną oraz członkowie komisji: synodalnej, kontrolującej i praw kościelnych.

4. Synod zbiera się co cztery lata na sesję wyborczą, którą prowadzi Przewodniczący Komisji Synodalnej.


5. Dorocznym sesjom Synodu w okresie kadencji przewodniczy Prezbiter Naczelny.

6. Uchwały Synodu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale w sesji przedstawicieli przynajmniej 2/3 zborów.

Komisja Synodalna


Art. 8. 1. Komisja Synodalna powoływana jest na czteroletnią kadencję w składzie po jednym przedstawicielu z każdego okręgu.

2. Do właściwości Komisji Synodalnej należy:

1.prowadzenie między sesjami wyborczymi Synodu działań pojednawczych przekazanych przez Naczelną Radę Kościoła,
2.przygotowanie wniosków dla Synodu w sprawie odwołań od decyzji Naczelnej Rady Kościoła,
3.przygotowanie formalne sesji wyborczych Synodu,
4.pełnienie funkcji Prezydium Synodu podczas sesji wyborczej.

3. Kandydatów do Komisji Synodalnej zgłaszają Zgromadzenia Okręgu.

4. Przewodniczącego Komisji Synodalnej powołuje Synod.

Kościelna Komisja Kontrolująca

Art. 9. 1. Kościelna Komisja Kontrolująca powoływana jest na czteroletnią kadencję w składzie: przewodniczący i dwóch członków.

2. Do właściwości Kościelnej Komisji Kontrolującej należy:

1.sprawdzanie zgodności prowadzenia ksiąg finansowych z przepisami obowiązującymi kościelne jednostki organizacyjne: Naczelnej Rady Kościoła, kościelnych jednostek organizacyjnych, okręgów i zborów wyznaczonych w wyjątkowych przypadkach przez Naczelną Radę Kościoła,
2.przedstawianie sprawozdań Naczelnej Radzie Kościoła z przeprowadzonej kontroli kościelnych i okręgowych jednostek organizacyjnych,
3.przedstawianie sprawozdań Synodowi z przeprowadzonej kontroli Naczelnej Rady Kościoła.
Przejrzyj :
MusicBox3 Logowanie
 
Posłuchaj:
Play
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoLosowe fotografie
Nabożeństwo w nowym wystroju.
Reklama
Głos Prześladowanych Chrześcijan

Strona Oficjalna Janusza Bigdy

Strona Główna Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

Kościół Zielonoświątkowy Zbór "FILADELFIA" w Bielsku-Białej

Kościół Zielonoświątkowy w Polsce OKRĘG POŁUDNIOWY

Ewangelia.com

Radio Chrześcijanin

Miesięcznik Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

Statystyki reklamowe

free counters
© 2001 by K.Z.Police modified 10.15.2009  WebDesign by Wiesł@w Bystrzycki

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Aero7Theme modified by wieslawb1960
Wygenerowano w sekund: 0.03 10,962,420 wizyta