Marzec 18 2019 21:10:23   
Przetłumacz stronę

Nawigacja
Panele
Artykuły Pliki
 
Transfery
Brak newsów w tej kategorii
Test polskich znaków diakrytycznych: ĄąĘ꯿ŹźĆćÓ󣳌ś
Prawo Wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Komisja Praw Kościelnych


Art. 10. 1. Komisja Praw Kościelnych powoływana jest na czteroletnią kadencję w składzie po jednym przedstawicielu ustępujących kościelnych Komisji: Doktrynalnej, Prawnej, Prawa Wewnętrznego i Pragmatyki Służbowej oraz przedstawiciela nowo powołanego Prezydium Naczelnej Rady Kościoła jako Przewodniczącego z urzędu.

2. Do właściwości Komisji Praw Kościelnych należy przygotowywanie wykładni przepisów prawa wewnętrznego i pragmatyki służbowej.

NACZELNA RADA KOŚCIOŁA


Art. 11. 1. Naczelna Rada Kościoła jest najwyższym organem prawnym Kościoła pomiędzy sesjami wyborczymi Synodu.

2. Do właściwości Naczelnej Rady Kościoła należy:

1.strzeżenie praw i interesów Kościoła,
2.kierowanie bieżącą działalnością Kościoła,
3.powoływanie, przekształcanie i znoszenie zborów,
4.powoływanie, przekształcanie, znoszenie oraz ustalanie zakresu działania kościelnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną i czuwanie nad ich działalnością,
5.powoływanie i odwoływanie oraz ustalanie zakresu kompetencji organów prawnych kościelnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną,
6.powoływanie, przekształcanie i znoszenie komisji przy Naczelnej Radzie Kościoła;
7.powoływanie i odwoływanie duchownych i diakonis,
8.powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie ze stanowisk kościelnych,
9.informowanie właściwego organu administracji rządowej o powołaniu, przekształcaniu lub zniesieniu zborów oraz o powołaniu lub odwołaniu pastorów,
10.informowanie właściwego organu administracji rządowej o powołaniu, przekształcaniu lub zniesieniu kościelnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną oraz o powołaniu lub odwołaniu ich organów,
11.zatwierdzanie statutów i regulaminów kościelnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną,
12.przyjmowanie sprawozdań i rozpatrywanie wniosków prezbiterów okręgowych,
13.zarządzanie i decydowanie w sprawach majątku stanowiącego własność Kościoła jako całości,
14.zatwierdzanie planu finansowego Kościoła i sprawozdania z jego realizacji,
15.przyjmowanie sprawozdań i rozpatrywanie wniosków Kościelnej Komisji Kontrolującej między sesjami zwyczajnymi Synodu,
16.opiniowanie decyzji w sprawie transakcji sprzedaży, zamiany, darowizny lub obciążenia nieruchomości będącej własnością kościelnej osoby prawnej,
17.przyjmowanie odwołań zborów,
18.podejmowanie decyzji w sprawach dyscyplinarnych duchownych i diakonis,
19.sprawowanie nadzoru nad organizacjami zielonoświątkowymi i fundacjami,
20.ustalanie zakresu kompetencji Prezydium Naczelnej Rady Kościoła;
21.wnioskowanie o odwołanie Prezbitera Naczelnego przed końcem kadencji. W tym przypadku zastępca Prezbitera Naczelnego, wyznaczony przez Naczelną Radę Kościoła, zwołuje Synod na sesję nadzwyczajną w celu rozpatrzenia tej sprawy, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy,
22.wytyczanie kierunków działalności Kościoła i przedstawianie ich Synodowi,
23.zwoływanie Synodu.

3. Naczelna Rada Kościoła prowadzi rejestry:

1.zborów,
2.kościelnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną,
3.duchownych,
4.diakonis.

4. Naczelną Radę Kościoła tworzą Prezydium Naczelnej Rady Kościoła powoływane przez Synod na czteroletnią kadencję oraz Prezbiterzy Okręgowi.

5. Posiedzenia Naczelnej Rady Kościoła zwoływane są nie rzadziej niż raz na pół roku.

6. Uchwały Naczelnej Rady Kościoła zapadają zwykłą większością głosów przy udziale w posiedzeniu przynajmniej 2/3 jej członków.
Przejrzyj :
MusicBox3 Logowanie
 
Posłuchaj:
Play
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoLosowe fotografie

Reklama
Głos Prześladowanych Chrześcijan

Strona Oficjalna Janusza Bigdy

Strona Główna Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

Kościół Zielonoświątkowy Zbór "FILADELFIA" w Bielsku-Białej

Kościół Zielonoświątkowy w Polsce OKRĘG POŁUDNIOWY

Ewangelia.com

Radio Chrześcijanin

Miesięcznik Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

Statystyki reklamowe

free counters
© 2001 by K.Z.Police modified 10.15.2009  WebDesign by Wiesł@w Bystrzycki

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Aero7Theme modified by wieslawb1960
Wygenerowano w sekund: 0.04 10,962,421 wizyta