Marzec 18 2019 20:27:25   
Przetłumacz stronę

Nawigacja
Panele
Artykuły Pliki
 
Transfery
Brak newsów w tej kategorii
Test polskich znaków diakrytycznych: ĄąĘ꯿ŹźĆćÓ󣳌ś
Krótki Zarys Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce
Krótki Zarys Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce
Historycznie Kościół bierze swoją nazwę od charyzmatycznego przeżycia, mającego miejsce w Jerozolimie w dniu obchodzenia przez apostołów Zielonych Świąt, kiedy to po wniebowstąpieniu Jezusa, Bóg wylał Ducha Świętego na 120 osób (por. Dz. Ap. 2:1-4).
Z ewangelikalnych odrodzonych kościołów w Polsce Kościół Zielonoświątkowy jest liczebnie największym Kościołem. Obecnie z chrześcijańskich kościołów na świecie Kościół Zielonoświątkowy, liczebnie jest drugim, po Kościele Rzymsko-Katolickim, a w ostatnich dziesięcioleciach bardzo szybko się rozwija oraz wzrasta.
Wierni Kościoła, jak ich nazywają - zielonoświątkowcy, wierzą:
-W Pismo Święte, które jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego i stanowi jedyną normę wiary i życia.
-W Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w Osobach Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
-W Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy, w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie, w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
-W pojednanie z Bogiem przez opamiętanie (upamiętanie) i wiarę w Ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
-W chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.
-W jeden Kościół: święty, powszechny i apostolski.
-W uzdrowienie chorych, jako znak łaski i mocy Bożej.
-W zmartwychwstanie i życie wieczne.
-W Nowe Narodzenie i w Chrzest w Duchu Świętym oraz dostępują Nowego Narodzenia (por. Ew. Św. Jana 3:3-7) i Chrztu w Duchu Świętym.
Najwyższą władzą Kościoła jest Synod, który zbiera się co 4 lata. Synod powołuje Biskupa Kościoła. Kościół reguluje sprawy wewnętrzne za pośrednictwem Pisma Świętego oraz Prawa Wewnętrznego, a na zewnątrz - dodatkowo Ustawą Sejmową. Celem Kościoła jest głoszenie Słowa Bożego i czynienie ludzi uczniami Chrystusa (por. Ew. Św. Mateusza 28:19-20).
Członkami Kościoła są osoby, które uznały zasady wiary Kościoła, przeżyły Nowe Narodzenie i w dojrzałym wieku przyjęły Święty Chrzest przez zanurzenie w wodzie.
W Kościele Zielonoświątkowym nie dokonuje się chrztu niemowląt lub małych dzieci, gdyż przeczy to Ewangelii (por. Ew św. Marka 16:15-16) - "Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony". Wyznaje się biblijną zasadę: najpierw nauczanie, potem wiara, a później chrzest. Jezus został ochrzczony mając 30 lat (por. Ew. Św. Łuk 3:21-23). Jedynie osoby dorosłe, świadomie i z własnego wyboru przyjmują Chrzest Wiary.
Komunia święta odbywa się wyłącznie pod dwiema postaciami- Chleba i Wina, jak to czytamy w Ewangelii.
W Kościele Zielonoświątkowym nie ma obowiązku spowiedzi kapłanowi, chyba, że wierny sobie tego życzy. Spowiedź ogólna lub personalna odbywa się przed Bogiem. Wierzymy w obecność Boga żywego, który wszystko widzi i słyszy i jedynie On oczyszcza oraz usprawiedliwia.
Wierni Kościoła nie zanoszą modlitw do umarłych, czy za umarłych, gdyż nauka Pisma Świętego nie potwierdza takiej praktyki (por.Ew.Św.Łuk.16:22-26,31). Pismo Święte nie potwierdza istnienia czyśćca w życiu pozagrobowym. Każdy żyjąc tu, na ziemi może dostąpić oczyszczenia jedynie przez krew Jezusa (por.1 List Św. Jana 1:7). Pismo mówi: ?Co człowiek sieje, to i żąć będzie" (por. List Św. Pawła do Gal. 6:7).
Kościół Zielonoświątkowy darzy czcią Marię, matkę Jezusa, ale nie zanosi do niej modlitw, nawet w celu zbawczym, gdyż Pismo Święte mówi: ? Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus " (por.1 List Św. Pawła do Tym. 2:5-6). Oddaje się jej cześć stosownie do podanej nam normy przez Pismo Święte. Pismo Święte nie potwierdza istnienia matki Kościoła ale mówi, że Głową i Zbawicielem Kościoła jest Chrystus (por. List Św. Pawła do Ef. 5:23).
Kościół uznaje powszechne kapłaństwo (por.1 List Św. Piotra 2:9-10), wiernych nie dzieli na świeckich i duchowieństwo.
Ewangelia mówi: ?... jeśli Ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe? (por.2 List Św. Pawła do Kor. 5:17). Tak więc, osoba żyjąca w grzechu, w nałogu nie może być jednocześnie członkiem Kościoła ale musi przeżyć duchową przemianę. Duch Boży ma nieograniczoną moc do przemiany każdego, kto tego pragnie.
Zielonoświątkowcy nie modlą się do świętych ale modlą się do Trójjedynego Boga.
Jeśli chodzi o pielęgnowanie religijnych tradycji to: - szczera wiara oraz uświęcone życie, przez moc Świętego Ducha jest czymś więcej niż tradycja. Tradycja z czasem rozrasta się lub zamienia w narodową kulturę, a wiemy, że prawdziwe Ewangeliczne chrześcijaństwo potrzebuje dla zbawienia oraz pobożności czegoś więcej, niżeli może dać tradycja, czy kultura. Prawdziwy chrześcijanin pragnie chodzić w Duchu Świętym.
Św. Paweł powiedział: ?"Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi". (por. List Św. Pawła do Rzymian 8:14).
Pastor D.K. 2004 rok.
Przejrzyj :
MusicBox3 Logowanie
 
Posłuchaj:
Play
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoLosowe fotografie
Fantastyczna trójka
Reklama
Głos Prześladowanych Chrześcijan

Strona Oficjalna Janusza Bigdy

Strona Główna Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

Kościół Zielonoświątkowy Zbór "FILADELFIA" w Bielsku-Białej

Kościół Zielonoświątkowy w Polsce OKRĘG POŁUDNIOWY

Ewangelia.com

Radio Chrześcijanin

Miesięcznik Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

Statystyki reklamowe

free counters
© 2001 by K.Z.Police modified 10.15.2009  WebDesign by Wiesł@w Bystrzycki

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Aero7Theme modified by wieslawb1960
Wygenerowano w sekund: 0.04 10,962,330 wizyta